• chrono_sl_516_onwall_schwarz_hg_2015_2400x2400
  • chrono_sl_516_onwall_weiss_2400x2400
  • 08sp-canchronosl516-3
  • chrono_sl_516_onwall_weiss_rueckansicht_2400x2400
  • 08sp-canchronosl586-5
  • chrono_sl_516_onwall_schwarz_hg_2015_2400x2400
  • chrono_sl_516_onwall_weiss_2400x2400
  • 08sp-canchronosl516-3
  • chrono_sl_516_onwall_weiss_rueckansicht_2400x2400
  • 08sp-canchronosl586-5

Canton Chrono SL 516.2